Skip links

O nás

Pář řádků o nás

Spolek mladých a nevybouřených

Spolek mladých a nevybouřených vnikl na základě iniciativy Kateřiny Heilerové, Martina Pařízkové, Jana Fadrného a Lukáše Grenara dne 31.07.2014. Účelem vzniku spolku byla podpora upadající kvality i kvantity kulturních akcí na Kunštátku. Tento účel je naplňován zejména:

• pořádáním kulturních akcí (např. tanečních zábav, diskoték, dětských dnů, plesů, mikulášských nadílek, vánočních besídek, atd.),
• využíváním výletiště v Rudce,
• spoluprací s jinými subjekty (např. TJ Rudka),
• organizováním kampaní a petičních aktivit,
• vydáváním a distribucí letáků a propagačních materiálů,
• zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví.

V září 2016 se spolek rozrostl o 8 nových členů – celkový počet tedy byl 12 členů. K zatím poslednímu navýšení počtu členů došlo v srpnu 2019, kdy se spolek rozrostl o 6 nových členů.
K dnešnímu dni má Spolek mladých a nevybouřených 18 členů.

Pořádání kulturních akcí a zábav

Praktické spolupráci s jinými subjekty

Organizování kampaní a petičních aktivit

Zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví

38
Uspořádaných akcí
18
Členů
6
Let zkušeností