Skip links

Členové Spolku se v současné době aktivně věnují dostavbě klubovny

Členové Spolku mladých a nevybouřených se v současné době aktivně věnují dostavbě klubovny, která se zřídila v budově hasičárny v Rudce.

Za pomoci příspěvku od osadního výboru Rudka se nakoupil nový nábytek a vybudoval se záchod, nicméně všechny ostatní práce byly vykonány svépomocí členy spolku.

Spolek bude klubovnu využívat zejména ke scházení se při přípravě kulturních a společenských akcí a při práci s dětmi.